Hình nền tướng Soraka – Tinh Nữ trong game liên minh huyền thoại LOL full hd

Hình nền tướng Soraka - Tinh Nữ trong game liên minh huyền thoại LOL

Bancodegame chia sẻ bộ sưu tập 50 hình ảnh và hình nền tướng Soraka – Tinh Nữ trong game liên minh huyền thoại LOL chất lượng full hd. ”Sự độc ác của một người sẽ không khiến ta quay lưng với nỗi đau của nhiều thân phận khác.” ~ Soraka. Một lữ khách đến từ vị diện tinh tú bên trên Núi Targon, Soraka từ bỏ sự bất tử để bảo vệ loài người khỏi chính bản năng bạo lực của họ. Cô nhiệt thành giảng dạy sự đồng cảm và thương xót với bất kỳ ai cô gặp—thậm chí còn cứu chữa cho những kẻ muốn làm hại cô. Và, sau tất cả những gì đã thấy trên thế giới nhiễu nhương này, Soraka vẫn tin rằng người dân Runeterra còn chưa hoàn toàn khai mở hết tiềm năng của mình.

Xem thêm: Hình nền tướng Sona – Đại Cầm Nữ trong game liên minh huyền thoại full hd

Dưới đây là 50 hình ảnh và hình nền tướng Soraka – Tinh Nữ trong game liên minh huyền thoại LOL chất lượng full hd

Hình nền tướng Tinh Nữ trong game liên minh huyền thoại LOL full hd

Hình nền tướng Tinh Nữ trong game liên minh huyền thoại LOL full hd số 1

Hình nền tướng Tinh Nữ trong game liên minh huyền thoại LOL full hd số 2

Hình nền tướng Tinh Nữ trong game liên minh huyền thoại LOL full hd số 3

Hình nền tướng Tinh Nữ trong game liên minh huyền thoại LOL full hd số 4

Hình nền tướng Tinh Nữ trong game liên minh huyền thoại LOL full hd số 5Hình nền tướng Tinh Nữ trong game liên minh huyền thoại LOL full hd số 6

Hình nền tướng Tinh Nữ trong game liên minh huyền thoại LOL full hd số 7

Hình nền tướng Tinh Nữ trong game liên minh huyền thoại LOL full hd số 8

Hình nền tướng Tinh Nữ trong game liên minh huyền thoại LOL full hd số 9

Hình nền tướng Tinh Nữ trong game liên minh huyền thoại LOL full hd số 10

Hình nền tướng Tinh Nữ trong game liên minh huyền thoại LOL full hd số 11

Hình nền tướng Tinh Nữ trong game liên minh huyền thoại LOL full hd số 12

Hình nền tướng Tinh Nữ trong game liên minh huyền thoại LOL full hd số 13

Hình nền tướng Tinh Nữ trong game liên minh huyền thoại LOL full hd số 14

Hình nền tướng Tinh Nữ trong game liên minh huyền thoại LOL full hd số 15

Hình nền tướng Tinh Nữ trong game liên minh huyền thoại LOL full hd số 16

Hình nền tướng Tinh Nữ trong game liên minh huyền thoại LOL full hd số 17

Hình nền tướng Tinh Nữ trong game liên minh huyền thoại LOL full hd số 18

Hình nền tướng Tinh Nữ trong game liên minh huyền thoại LOL full hd số 19

Hình nền tướng Tinh Nữ trong game liên minh huyền thoại LOL full hd số 20

Hình nền tướng Tinh Nữ trong game liên minh huyền thoại LOL full hd số 21

Hình nền tướng Tinh Nữ trong game liên minh huyền thoại LOL full hd số 22

Hình nền tướng Tinh Nữ trong game liên minh huyền thoại LOL full hd số 23

Hình nền tướng Tinh Nữ trong game liên minh huyền thoại LOL full hd số 24

Hình nền tướng Tinh Nữ trong game liên minh huyền thoại LOL full hd số 25

Hình nền tướng Tinh Nữ trong game liên minh huyền thoại LOL full hd số 26

Hình nền tướng Tinh Nữ trong game liên minh huyền thoại LOL full hd số 27

Hình nền tướng Tinh Nữ trong game liên minh huyền thoại LOL full hd số 28

Hình nền tướng Tinh Nữ trong game liên minh huyền thoại LOL full hd số 29

Hình nền tướng Tinh Nữ trong game liên minh huyền thoại LOL full hd số 30

Hình nền tướng Tinh Nữ trong game liên minh huyền thoại LOL full hd số 31

Hình nền tướng Tinh Nữ trong game liên minh huyền thoại LOL full hd số 32

Hình nền tướng Tinh Nữ trong game liên minh huyền thoại LOL full hd số 33

Hình nền tướng Tinh Nữ trong game liên minh huyền thoại LOL full hd số 34

Hình nền tướng Tinh Nữ trong game liên minh huyền thoại LOL full hd số 35

Hình nền tướng Tinh Nữ trong game liên minh huyền thoại LOL full hd số 36

Hình nền tướng Tinh Nữ trong game liên minh huyền thoại LOL full hd số 37

Hình nền tướng Tinh Nữ trong game liên minh huyền thoại LOL full hd số 38

Hình nền tướng Tinh Nữ trong game liên minh huyền thoại LOL full hd số 39

Hình nền tướng Tinh Nữ trong game liên minh huyền thoại LOL full hd số 40

Sưu tầm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *