Hình nền tướng Swain – Nguyên Soái Noxus trong game liên minh full hd

Hình nền tướng Swain - Nguyên Soái Noxus trong game liên minh ful hd

Bancodegame chia sẻ bộ sưu tập hình ảnh và hình nền tướng Swain – Nguyên Soái Noxus trong game liên minh huyền thoại full hd. Sinh ra trong một gia đình quý tộc lâu đời đã tồn tại từ thời những bức tường đầu tiên được dựng lên quanh Noxus, định mệnh của Jericho Swain là một cuộc sống đầy những đặc quyền. Các gia tộc đóng vai trò chủ chốt trên con đường nắm quyền của Boram Darkwill, những người luôn quả quyết rằng di sản đầy tự hào của họ là sức mạnh lớn lao nhất của quốc gia.

Tuy nhiên, nhiều kẻ mong mỏi có ảnh hưởng lớn hơn và đã âm mưu chống đối Darkwill trong một hội kín được tập hợp bởi chỉ một biểu tượng hoa hồng đen. Phát hiện ra ý đồ này, Swain đích thân xử tử những tội đồ có ảnh hưởng nhất, trong đó có chính cha mẹ mình. Lời đồn của họ về một “người phụ nữ nhợt nhạt” đã cảnh báo hắn mối nguy hiểm với Noxus, thứ hắn coi trọng hơn gia tộc hay họ hàng.

Xem thêm: Hình nền tướng Soraka – Tinh Nữ trong game liên minh huyền thoại LOL full hd

Dưới đây là hình ảnh và hình nền tướng Swain – Nguyên Soái Noxus trong game liên minh huyền thoại ful hd:

Hình nền tướng Nguyên Soái Noxus trong game liên minh full hd

Hình nền tướng Nguyên Soái Noxus trong game liên minh full hd số 1

Hình nền tướng Nguyên Soái Noxus trong game liên minh full hd số 2

Hình nền tướng Nguyên Soái Noxus trong game liên minh full hd số 3

Hình nền tướng Nguyên Soái Noxus trong game liên minh full hd số 4

Hình nền tướng Nguyên Soái Noxus trong game liên minh full hd số 5

Hình nền tướng Nguyên Soái Noxus trong game liên minh full hd số 6

Hình nền tướng Nguyên Soái Noxus trong game liên minh full hd số 7

Hình nền tướng Nguyên Soái Noxus trong game liên minh full hd số 8

Hình nền tướng Nguyên Soái Noxus trong game liên minh full hd số 9Hình nền tướng Nguyên Soái Noxus trong game liên minh full hd số 10

Hình nền tướng Nguyên Soái Noxus trong game liên minh full hd số 11

Hình nền tướng Nguyên Soái Noxus trong game liên minh full hd số 12

Hình nền tướng Nguyên Soái Noxus trong game liên minh full hd số 13

Hình nền tướng Nguyên Soái Noxus trong game liên minh full hd số 14

Hình nền tướng Nguyên Soái Noxus trong game liên minh full hd số 15

Hình nền tướng Nguyên Soái Noxus trong game liên minh full hd số 16

Hình nền tướng Nguyên Soái Noxus trong game liên minh full hd số 17

Hình nền tướng Nguyên Soái Noxus trong game liên minh full hd số 18

Hình nền tướng Nguyên Soái Noxus trong game liên minh full hd số 19

Hình nền tướng Nguyên Soái Noxus trong game liên minh full hd số 20

Hình nền tướng Nguyên Soái Noxus trong game liên minh full hd số 21

Hình nền tướng Nguyên Soái Noxus trong game liên minh full hd số 22

Sưu tầm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *