Hình nền tướng Twitch – Chuột Thành Tinh trong game liên minh huyền thoại

Hình nền tướng Twitch - Chuột Thành Tinh trong game liên minh huyền thoại

Bancodegame chia sẻ bộ tuyển tập hình nền tướng Twitch – Chuột Thành Tinh trong game liên minh huyền thoại cho máy tình và laptop full hd hoàn toàn miễn phí. Sinh ra là một con chuột xứ Zaun, nhưng cực kỳ thích rác thải, Twitch chẳng e ngại phải bẩn tay làm gì. Nhắm thẳng cây nỏ hóa kỹ vào trái tim mạ vàng của Piltover, nó đã thề sẽ cho cả thành phố bên trên biết nó ghê gớm đến mức nào. Luôn luôn lén lút, mỗi khi không cắm rẽ quanh Hầm Thải, hắn đào bới trong đống rác người ta bỏ đi để tìm kiếm kho báu… và có thể cả một cái sandwich mốc nữa.

Sành sỏi và đam mê tìm kiếm rác thải, Twitch là một con chuột đột biến và hoang tưởng lang thang dưới cống ngầm Zaun tìm kiếm những kho báu chỉ hắn thấy giá trị. Vũ trang cây nỏ cường hóa hóa học, Twitch không e dè phải vấy bẩn tay mình để xây nên ngai vàng trong vương quốc rác thải, không ngừng âm mưu cho sự suy tàn của nhân loại.

Xem thêm: Hình nền tướng Twisted Fate – Thần Bài trong game liên minh huyền thoại

Dưới đây là hình nền tướng Twitch – Chuột Thành Tinh trong game liên minh huyền thoại:

Hình nền tướng Twitch - Chuột Thành Tinh trong game liên minh huyền thoại số 1

Hình nền tướng Twitch - Chuột Thành Tinh trong game liên minh huyền thoại số 2

Hình nền tướng Twitch - Chuột Thành Tinh trong game liên minh huyền thoại số 3

Hình nền tướng Twitch - Chuột Thành Tinh trong game liên minh huyền thoại số 4

Hình nền tướng Twitch - Chuột Thành Tinh trong game liên minh huyền thoại số 5

Hình nền tướng Twitch - Chuột Thành Tinh trong game liên minh huyền thoại số 6

Hình nền tướng Twitch - Chuột Thành Tinh trong game liên minh huyền thoại số 7

Hình nền tướng Twitch - Chuột Thành Tinh trong game liên minh huyền thoại số 8

Hình nền tướng Twitch - Chuột Thành Tinh trong game liên minh huyền thoại số 9

Hình nền tướng Twitch - Chuột Thành Tinh trong game liên minh huyền thoại số 10

Hình nền tướng Twitch - Chuột Thành Tinh trong game liên minh huyền thoại số 11

Hình nền tướng Twitch - Chuột Thành Tinh trong game liên minh huyền thoại số 12

Hình nền tướng Twitch - Chuột Thành Tinh trong game liên minh huyền thoại số 13

Hình nền tướng Twitch - Chuột Thành Tinh trong game liên minh huyền thoại số 14

Hình nền tướng Twitch - Chuột Thành Tinh trong game liên minh huyền thoại số 15

Hình nền tướng Twitch - Chuột Thành Tinh trong game liên minh huyền thoại số 16

Hình nền tướng Twitch - Chuột Thành Tinh trong game liên minh huyền thoại số 17

Hình nền tướng Twitch - Chuột Thành Tinh trong game liên minh huyền thoại số 18

Hình nền tướng Twitch - Chuột Thành Tinh trong game liên minh huyền thoại số 19

Hình nền tướng Twitch - Chuột Thành Tinh trong game liên minh huyền thoại số 20

Hình nền tướng Twitch - Chuột Thành Tinh trong game liên minh huyền thoại số 21

Hình nền tướng Twitch - Chuột Thành Tinh trong game liên minh huyền thoại số 22

Hình nền tướng Twitch - Chuột Thành Tinh trong game liên minh huyền thoại số 23

Hình nền tướng Twitch - Chuột Thành Tinh trong game liên minh huyền thoại số 24

Hình nền tướng Twitch - Chuột Thành Tinh trong game liên minh huyền thoại số 25

Hình nền tướng Twitch - Chuột Thành Tinh trong game liên minh huyền thoại số 26

Sưu tầm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *